โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

หมู่ที่ 1 บ้านนายางกลัก ตำบลนายางกลัก    อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230

ติดต่อ สอบถาม

– สอบถาม

เบอร์โทรศัพท์บุคลากร

– เบอร์โทรศัพท์

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

– แบบสำรวจความพึงพอใจ

แผนที่ แผนผังสำนักงาน