โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

ข้อมูลบุคลากร

ติดต่อผู้อำนวยการ

  • นายประวิทย์ พลอยดำ
  • เบอร์โทรศัพท์ 081-7608028
  • E-Mail pravitkia@gmail.com

ติดต่อรองผู้อำนวยการ

  • นางสมคิด  วันดี
  • เบอร์โทรศัพท์ 089-0439586
  • E-Mail  1171kit@gmail.com

ติดต่อรองผู้อำนวยการ

  • นายวัชรินทร์  วันทา
  • เบอร์โทรศัพท์ 098-5864370
  • E-Mail Muk_wata@yahoo.com